Sau thời khắc giao thừa, bạn cùng gia đình sẽ làm gì? Bạn nghĩ sao về một bữa tiệc nhẹ cùng người thân sau khi đón thời khắc vô cùng thiêng liêng này. Trong quan niệm xưa của người Việt, việc cả nhà cùng sum…