Không cầu kỳ, khoa trương, CUI Express âm thầm và nhẹ nhàng để làm nên những chiếc pizza và burger tuyệt vời nhất tại Sài Gòn. Thử là ghiền, những tín đồ ẩm thực chắc chắn không thể bỏ lỡ.