Tại Việt Nam, UNATOTO mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2018 tại Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Cho đến nay, thương hiệu này đã có 4 cửa hàng tại Việt Nam, bao gồm cả chi nhánh tại Hà Nội.