Dân mê đồ Hàn lâu năm chắc hẳn đều biết để một bữa đồ Hàn được trọn vẹn thì không thể thiếu các loại đồ chiên khi ăn cùng các món Hàn như viên chiên, chả chiên, mực chiên, bánh màn thầu,… Cũng vì vậy…