HOW cafe không chỉ là một quán cà phê thông thường, mà còn là một nơi chốn cho những người tìm kiếm sự tĩnh lặng và sự tập trung trong khi làm việc, học tập song cũng đồng thời là nơi gặp gỡ bạn bè…