Món cơm gà Hải Nam phiên bản Hà Nội sẽ chẳng bao giờ ngừng đặc sắc khi thiếu Kampong Chicken House là một mô hình Nhà hàng Á phục vụ nhanh, lý tưởng dành cho xã hội hiện đại.