Không phải tự nhiên người Hà Nội thường được gắn với danh xưng “sành ăn”. Cùng Ghiền ăn điểm tên các món Á được yêu thích nhất ở Hà Nội nhé!