Một ngày tản mạn ẩm thực bọc hương sen vừa đẹp vừa ngon khu phố cổ Hà Nội.