Những ngày thời tiết bắt đầu chuyển giao dễ khiến con người ta thèm ăn một thứ gì đó ấm nóng, nhẹ bụng. Vậy thì cái tên đầu tiên không thể bỏ qua cho những ngày đông đang đến chắc chắn là súp cua. Còn…