Các app đặt đồ ăn nhanh ra đời, “chân ái” cho cuộc sống thời đại công nghệ số. Ghiền Ăn tổng hợp 10 app đặt đồ ăn được người dùng “review” cao nhất từ giao diện , danh sách nhà hàng, quán ăn cho đến tốc độ giao hàng.