Cua tuyết là một trong những loại hải sản được đánh giá là chất thịt chắc, ngọt, ngon, có nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên dòng cua biển này lại không quá phổ biến mà chỉ xuất hiện ở vùng biển của một vài quốc gia,…