Nhật Bản thường được nhắc đến là “xứ xở hoa anh đào”. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà loài hoa này lại gắn liền với con người, văn hoá của quốc gia này như vậy. Tại Nhật Bản hiện nay có hơn 600 giống…