“…Bao giờ cho tới mùa thu – trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm…” Tháng 8 – mùa thu cũng là mùa của những trái bưởi to, thơm đang bắt đầu vào độ thu hoạch. Bưởi là loại quả lành tính không chỉ thơm,…