Tương truyền rằng, vào ngày thất tịch (ngày 7/7 âm lịch) nếu ăn chè đậu đỏ sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu. Chính vì vậy, vào ngày này, không khó để thấy những hình ảnh…